card
/
МАНАЙ

РЕСТОРАНУУД

ШАГНАЛУУД

БИДНИЙ САЛБАРТАА ГАРГАСАН АМЖИЛТ, ХҮНДЭТГЭЛИЙГ
БИДНИЙ АВСАН ШАГНАЛУУД БАТЛАН ХАРУУЛДАГ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ